Nawigacja

Dyrekcja i nauczyciele 2017/2018

 

Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Kraczkowej

 

mgr Joanna Ząbek - dyrektor

 

mgr Elżbieta Jękot - wicedyrektor
 

 

Nauczyciele Szkoły Podstawowej

 

Oddział przedszkolny

mgr  Karolina Jękot
mgr  Katarzyna Kunysz

mgr  Magdalena Kuźniar
mgr  Małgorzata Lekowska

Edukacja wczesnoszkolna

mgr Zofia Cieślachowska
mgr Małgorzata Gronkowska
mgr Elżbieta Jękot

mgr Barbara Kolek
mgr Małgorzata Michno

mgr Dorota Skomra-Bem
mgr Elżbieta Wróblewska

Język polski

mgr Agata Kargol
mgr Alina Maciuła
mgr Iwona Szczepańska

Język angielski

mgr Agnieszka Maczuga
mgr Iwona Nycz
mgr Anna Sępska-Skomra

Matematyka

mgr Małgorzata Kisała
mgr Alina Skomra

mgr Anna Wojturska

Przyroda

mgr Bożena Brzowska
mgr Małgorzata Gronkowska
mgr Halina Magoń

Historia

mgr  Alina Maciuła
mgr Alicja Malska

Informatyka
Zajęcia komputerowe

mgr Krzysztof Czyjt
mgr Małgorzata Kisała
mgr Andrzej Szpytma

mgr  Elżbieta Wróblewska

Technika
Zajęcia techniczne

mgr Andrzej Szpytma
mgr Małgorzata Tymińska - Łojko

Wychowanie fizyczne

mgr Anna Bieda
mgr Robert Domoń

mgr Stanisław Kisała

Plastyka

mgr Małgorzata Tymińska - Łojko

Muzyka

mgr Krzysztof Czyjt

Religia

ks. mgr Tomasz Bednarz
ks. mgr Dawid Rachwał

Biblioteka

mgr Halina Magoń
mgr Anna Międlar

 

 

Nauczyciele Gimnazjum

 

 

Język polski

mgr Elżbieta Kozioł
mgr Iwona Szczepańska

Matematyka

mgr Anna Wojturska

Język angielski

mgr Agnieszka Maczuga

mgr Iwona Nycz

Język niemiecki

mgr Marzena Wołos

Fizyka

mgr Bożena Brzowska

Chemia

mgr Krystyna Reizer

Biologia

mgr Beata Chmiel

Geografia

mgr Halina Magoń

Historia

mgr Alicja Malska

WOS

mgr Witold Inglot

Informatyka

mgr Krzysztof Czyjt
mgr Andrzej Szpytma

Technika

mgr Małgorzata Tymińska - Łojko

Wychowanie fizyczne

mgr Anna Bieda
mgr Robert Domoń
mgr Stanisław Kisała

Plastyka

mgr Małgorzata Tymińska - Łojko

Muzyka

mgr Krzysztof Czyjt

Religia

ks. mgr Dawid Rachwał

Doradztwo zawodowe

mgr Krzysztof Czyjt

Pedagog szkolny

mgr Magdalena Siekiera

Świetlica szkolna

mgr Beata Chmiel
mgr Anna Międlar
mgr Krystyna Reizer

 

 

SP w Kraczkowej 2019, admin: HMagoń, MKisała