Nawigacja

Informacje dla rodziców

Wywiadówka śródokresowa
 

Serdecznie zapraszamy Rodziców na wywiadówkę śródokresową, która odbędzie się 9 maja 2018 r. wg planu:

Szkoła Podstawowa - godz.17.00
oddziały gimnazjalne - godz. 18.00


Umowa odpłatności za PP 2018
 

UMOWA ODPŁATNOŚCI ZA PP 2018<<<pobierz


Zapisy do klasy pierwszej SP

 

Informujemy, że do końca marca trwają zapisy do klasy pierwszej SP. Poniżej umieszczamy do pobrania karty zapisu.

KARTA ZAPISU DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ SP NA ROK SZK. 2018/2019<<<pobierz


Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

 

Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 5 października 2010 roku  dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w Szkole Podstawowej w Kraczkowej w roku szkolnym 2017/2018 ustalono w dniach:

- 20 kwietnia 2018 r. – piątek – część językowa egzaminu gimnazjalnego,

- 30 kwietnia 2018 r. – poniedziałek,

- 2 maja 2018 r. – środa,

- 4 maja 2018 r. – piątek,

- 1 czerwca 2018 r. - piątek.


Informacja dla Rodziców dzieci zapisanych do oddziału przedszkolnego

 

Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Kraczkowej informuje, że wszystkie dzieci zapisane do oddziału przedszkolnego, zostały do niego przyjęte na rok szkolny 2018/2019.

Oddziały przedszkolne w  okresie ferii

W okresie ferii zimowych oddziały przedszkolne pracują zgodnie z planem, tj. w godz. 6.30 – 16.30.Informacje

1. Wywiadówka śródroczna odbędzie się 25 stycznia (czwartek) 2018 r. wg planu:

SP - godz.16.30
Gimn. - godz. 17.30

2. Zabawa choinkowa odbędzie się 27 stycznia (sobota) 2018 r. wg planu:

klasy 0 - 4 SP w godz. 10.00 - 13.00
klasy 5 - 7 SP oraz 2 - 3 Gimn. w godz. 14.00 - 18.00

Serdecznie zapraszamy!


 

Wywiadówka śródokresowa

Serdecznie zapraszamy Rodziców na wywiadówkę śródokresową, która odbędzie się 23 listopada 2017 r. wg planu:

SP - godz.16.30
PG - godz. 17.30


 
Dzieci przyjęte do oddziału przedszkolnego i klasy I SP
 

Poniżej zamieszczamy listy uczniów przyjętych na rok szkolny 2017/2018 do:

ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO "A"

ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO "B"

KLASY PIERWSZEJ "A" SZKOŁY PODSTAWOWEJ

KLASY PIERWSZEJ "B" SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 


 


REGULAMIN

WYPOŻYCZANIA I PRZEKAZYWANIA  PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW
EDUKACYJNYCH I ĆWICZENIOWYCH

Podstawa Prawna:
Ustawa z dn. 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Dz.U. z 2014r. poz. 811.


 

REGULAMIN  REALIZACJI 

GIMNAZJALNYCH  PROJEKTÓW  EDUKACYJNYCH

 

SP w Kraczkowej 2018, admin: HMagoń, MKisała