Nawigacja

O szkole

Szkoła Podstawowa w Kraczkowej
 

 

GALERIA>>


 

Historia szkoły

   Kraczkowa, wieś w województwie podkarpackim na pograniczu Pogórza Karpackiego i Kotliny Sandomierskiej, ciągnie się wzdłuż trasy E-4, na przestrzeni 6 km miedzy Łańcutem a Rzeszowem. Zanim zadzwonił pierwszy dzwonek dla kraczkowskich dzieci, już wcześniej uczono czytania, pisania i katechizmu w szkołach parafialnych. Czynili to organiści bakałarze.
    Z kroniki parafialnej dowiadujemy się, że już w roku 1789 ks. Śliwiński wybudował szkołę własnym kosztem. Budynek prawdopodobnie spłonął, bowiem ksiądz Sawiczewski w 1806 r. zanotował, że nie ma żadnej szkoły ani funduszów na budowę nowej, a liczba dzieci w wieku od 6 do 12 lat jest duża, bo 89 chłopców i 67 dziewcząt. Dopiero w latach 1890-1892 z inicjatywy ks. Walentego Mazurka wybudowano szkołę na wykupionej półmorgowej parceli. 
    Był to pierwszy budynek murowany we wsi w którym mieściły się 2 klasy lekcyjne. Kierownikiem został Wincenty Jasiewicz. Od tej pory przez sto lat szkoła w życiu wsi odgrywała dużą role. Gdy w roku 1919 ukazał się dekret o obowiązku szkolnym, do szkoły w Kraczkowej zapisano 369 uczniów, którzy uczyli się w prywatnych izbach lekcyjnych. 
    Wkrótce wybudowano drugi drewniany budynek obok miejscowej mleczarni. Wraz z wprowadzeniem reformy jędrzejewiczowskiej, szkolnictwo powszechne zostało podzielone na 3 stopnie. Szkoła górna w Kraczkowej realizowała program czterech klas, zaś główna była dwustopniowa i nauczała wg. programów pełnej szkoły powszechnej. 
    1 września 1936 r. kierownictwo objął Tadeusz Szary. Zaczął on czynić starania o budowę nowej szkoły. Realizację jego planów przerwał wybuch, II wojny światowej, mobilizacja, uwięzienie i śmierć w obozie jenieckim pod Kijowem.
    W czasie okupacji najważniejszym wydarzeniem w dziejach szkoły było tajne nauczanie na plebani. Prowadził je profesor Kazimierz Dal, a pomagali mu starsi uczniowie. Dodatkowo zajęcia organizowano również z zakresu szkoły powszechnej, na których realizowano przed wojenny program klasy VII. Z młodzieżą, korzystającą z tych nielegalnych lekcji, pracował kierownik szkoły Henryk Pelc z żoną Zofią. Program nauczania poddano ostrym rygorom i ograniczeniom, wszystkie polskie podręczniki należało ze szkoły usunąć.
     Nauczyciele zajęli postawę zdecydowaną i śmiałą, godną Polaka. Uczyli  z książek przedwojennych, a uczniowie korzystali z nich bardzo ostrożnie. I tak było aż do wyzwolenia.
     Wyniszczona wojną wieś borykała się  z trudnościami, szkoła oczywiście także. Lekcje odbywały się wtedy w dwóch budynkach szkolnych oraz mleczarni i domu ludowym. Kilkakrotne próby budowy nie powiodły się. Dopiero rok 1960 umożliwił zrealizowanie planów mieszkańców Kraczkowej. Naszą szkołę ujęto w ogólnopolskim planie budowy szkół-pomników.
     1 maja 1960 r. został wmurowany akt erekcyjny pod budowę szkoły.
Z wielkim entuzjazmem 2 września 1962 r. młodzież kraczkowska przekroczyła próg nowej szkoły. Uroczystego otwarcia dokonał kierownik Michał Giża, a nową placówkę poświęcił ks. Stanisław Soszyński. Dzięki staraniom kolejnych dyrektorów zagospodarowano teren szkolny
i przeprowadzono gazyfikację budynku.
    Nowa szkoła stwarzała warunki do prowadzenia szerokiej działalności kulturalno – oświatowych. Młodzież zrzeszała się w wielu organizacjach, a przede wszystkim w Samorządzie Szkolnym, który był i jest koordynatorem zadań wychowawczych podejmowanych przez nauczycieli i uczniów.
    W 1992 r. odbyły się uroczyste obchody stulecia szkoły. Z tej okazji placówka otrzymała sztandar, mieszkańcy ufundowali pamiątkową tablice. 
    Szkoła prowadzi szeroką działalność kulturalną. Jest inicjatorem licznych konkursów. Nasi uczniowie biorą udział w konkursach przedmiotowych organizowanych przez Kuratorium w Rzeszowie oraz przez inne szkoły, a także w konkursach plastycznych, w których zajmują czołowe miejsca w eliminacjach wojewódzkich i ogólno polskich.
    Nasza szkoła w swoim rozwoju organizacyjno – dydaktycznym podążała drogą krętą i wyboistą. Jej obecny stan, osiągnięcia i sukcesy w różnych zakresach zawdzięczamy ludziom którzy z uporem i wytrwałością dążyli do jej rozbudowy, integracji i prawidłowego rozwoju dydaktyczno – wychowawczego. Rola szkoły jest bowiem niepodważalna. To ona uczy nas wyboru wartości, jakimi kierujemy się w późniejszym życiu.
     Największą chlubą szkoły są ludzie którzy z niej wyszli, którzy swoją wiedza, pracą zaangażowaniem społecznym służą ojczyźnie. Są wśród nich lekarze, nauczyciele, pielęgniarki, księża, inżynierowie, ludzie różnych zawodów.
     Kierownicy i Dyrektorzy Szkoły Podstawowej w Kraczkowej:
- Jasiewicz Wincenty,
- Broda Jan,
- Śnieżek Ludwik, 
- Titz Władysław, 
- Ziemiański Franciszek, 
- Rąb Franciszek, 
- Michalski Alojzy, 
- Kluz Stanisław, 
- Kamiński Stanisław, 
- Kowalski Władysław, 
- Skomra (Kucaba) Anna, 
- Szary Tadeusz, 
- Pelc Henryk, 
- Łazowski Edward, 
- Giża Michał, 
- Michno Wiktoria, 
- Jękot Edward, 
- Młynek Franciszek, 
- Kolek Barbara,
- Ząbek Joanna.
    Gimnazjum zostało uroczyście otwarte 1 września 1999 r. Mieści się ono w nowym budynku sąsiadującym ze szkołą podstawową. Pracowało w nim 23 nauczycieli uczących w jedenastu oddziałach klasowych. Szkoła posiada siedem pełnowymiarowych pomieszczeń, w tym dobrze wyposażoną pracownię komputerową. Funkcjonując w środowisku kraczkowskim realizowała zadania władz oświatowych i oczekiwania mieszkańców wsi, aktywnie uczestnicząc w życiu środowiska lokalnego. Jego Dyrektorem Gimnazjum w latach 1999-2007 był Aleksander Łojko.
      W działalności dydaktyczno - wychowawczej nasze gimnazjum nawiązuje do ponad 630-letniej historii wsi, posiadającej bogate tradycje działalności społecznej, dziedzictwa kulturowego, inicjatyw gospodarczych oraz działalności oświatowej.
    1 maja 2004 roku wmurowano kamień węgielny pod budowę sali gimnastycznej przy naszej szkole. Dzięki staraniom dyr. PG mgr A. Łojko, miejscowych działaczy społecznych i radnych inwestycja została zakończona w 2006 r. - 2 września nastąpiło uroczyste otwarcie.
    W 2007 r. Szkoła Podstawowa i Gimnazjum utworzyły Zespół Szkół. Jednak obydwie szkoły nie zaprzestają kontynuować swoich tradycji a oprócz tego podejmują nowe wyzwania w sferze dydaktyczno-wychowawczej. Dyrektorem Zespołu Szkół została Joanna Ząbek.
     Od 1 września 2017 r., po reformie, szkoła znów wróciła do nazwy Szkoła Podstawowa.
    
 
SP w Kraczkowej 2019, admin: HMagoń, MKisała