Nawigacja

Informacje bieżące

 

Następuje zmiana terminu dokonywania wpłat za obiady!

Od dnia 1 września 2018 r. opłatę należy uregulować do dnia 10 danego miesiąca.

           

  Niedokonanie  wpłaty  w  w/w  terminie  uniemożliwi  dziecku  skorzystanie  z  obiadu.

 

      

Prosimy dotrzymać terminu  ! ! !

 

* * *

 

JADŁOSPIS
 

Ważny od 2 do 4 stycznia 2019 r.


 

WPŁATA ZA OBIADY I HERBATĘ

za miesiąc styczeń 2019 r.

 

    Klasy 0 - 99,00 zł  -  śniadanie + obiad
                              Klasy 0 - 132,00 zł  -  śniadanie + obiad + podwieczorek
   SP i PG  -  88,00  zł

 

Herbata - 5,00 zł

 

Wpłaty  proszę  dokonać  do  10. 01. 2019 r.


 

ZWROTY   ZA   OBIADY

1. Zwrot poniesionych kosztów może nastąpić z powodu choroby, wycieczki,  lub  innych  przyczyn  losowych, jeżeli nieobecność ucznia  wynosi  jeden  dzień  lub dłużej.

2. Nieobecność musi być zgłoszona w sekretariacie lub u intendentki osobiście,  telefonicznie  lub pisemnie najpóźniej do godz. 7.00 danego dnia. Tylko na tej podstawie powstała nadpłata może być zaliczona na poczet opłaty na następny miesiąc.

3. Odliczenie  kwoty  następuje  z  odpłatności  w  następnym miesiącu.

4. W szczególnych przypadkach, gdy  uczeń  lub rodzic dokonujący wpłaty na początku miesiąca zgłasza nieobecności w ściśle określonych dniach tygodnia, kierownik świetlicy pobiera opłatę pomniejszoną o kwotę za zgłoszone dni. Nieuzasadniona  lub  nie zgłoszona  nieobecność  na  posiłku  nie  podlega  zwrotowi  kosztów.


 

 telefon do intendentki 17 226 68 22


 

 

 

 

SP w Kraczkowej 2019, admin: HMagoń, MKisała